Tot ho tallo - serveis forestals

TALA EN DIFICIL ACCES
Realitzem les tales en ubicacions perilloses per treballar, o bé que comportin un risc per al client, com per exemple en els arbres dins una parcel.la privada. Utilitzem tècniques avançades, com la tala amb grua lligant l'arbre per dalt, o bé la tala en seccions controlada, que consisteix en el desmuntat a peces, des de dalt, amb la motosserra, rebaixant el tronc.

Fotos...

EXPLOTACIO FORESTAL
Serveis de neteja forestal, ens fem càrrec de netejar i estassar la brossa. Comprem la llenya al client, pagament al comptat.

Fotos...


NETEJA DE CAMINS
Realitzem tota la neteja de vies forestals, i posterior desbrossament, que anomenem estassades: netejar la brossa i picar-la.

Fotos...


VENDA DE LLENYA
Com una de les principals activitats, també ens dediquem a la venda i distribució de llenya, que en resulta de les feines d'explotació forestal.

Fotos...

RECUPERACIO BOSCOS
Un bosc ben sanejat manté un equilibri entre naturalesa i seguretat pel risc d'incendi, especialment prop de les masies i les urbanitzacions.

Fotos...


MANTENIMENT FINCA PRIVADA
Li realitzem un estudi de l'estat de la seva parcel.la, jardí o bosc. Amb un pressupost, es poden realitzar feines periòdiques de manteniment de jardineria. Realitzem tales de palmeres i acondicionament de zona ajardinada, i li recomanem dissenys combinant aigua, pedra, fusta i plantes, segons el seu terreny.

Fotos...